O firmie

Praweks-Telecom, jest dostawcą, operatorem marki Z-TELE, Kart telefonicznych z najniższymi stawkami w kraju. Nasze rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez globalizację procesów biznesowych w dziedzinie telekomunikacji i informatyki. Możliwości techniczne są dzisiaj niemal nieograniczone. Liczy się wiedza i doświadczenie, dzięki którym udzielamy konkretnej i rzeczowej informacji. Daje to gwarancję rzetelnie zrealizowanej inwestycji. Wdrożone rozwiązania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, oraz spełniają oczekiwania przyszłych użytkowników. Wszystkie wykonane projekty umożliwiają dalszą rozbudowę, modernizację i rozszerzenie zastosowań.

Profil firmy

Praweks-Telecom to suma doświadczeń wypracowanych na drodze wieloletnich poszukiwań nowych rozwiązań w teleinformatyce. Misją naszej firmy jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych, niezawodnych produktów i usług w zakresie teleinformatyki.

Zarząd Spółki

Zarząd firmy Praweks-Telecom Sp. z o.o. tworzą:

– Pan Hubert Porębski – Prezes Zarządu

Podstawowe dane

1. Jaka jest forma prawna firmy ?
Praweks-Telecom jest firmą prywatną zarejestrowaną w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Jaki jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) ?
Numer identyfikacji podatkowej firmy : 584-030-31-59

3. Jaki numer posiada firma w Krajowym Rejestrze Sądowym ?
Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220408

4. Jaka jest wysokość kapitału zakładowego ?
Kapitał zakładowy Praweks-Telecom Sp. z o.o. wynosi 100.000 PLN.